psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Arteterapie a  artepsychoterapie

 

Kreativní techniky jsou fascinující. Pracujeme rukama s výtvarným materiálem, do práce se promítá náš vnitřní život, jeho dynamika, kterou je možné spatřit, porozumět jí, rozvinout či přijmout. Práce s barvami, tahy tužky či tuše, keramickou hlínou, obrázky a dalším materiálem rozvíjí tvůrčí potenciál člověka, rozvazuje jazyk a otevírá srdce.

Tvůrčí projev je pro člověka přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, je to způsob sebepoznávání. S tímto přirozeným projevem člověka zacházíme tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává tvůrčí proces, fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha projevit se či naopak, nechat věci plynout. Zaměřuji se spíše na proces tvorby než na následnou interpretaci.

Pracuji s nejrůznějším výtvarným materiálem, nejčastěji s pastely, pastelkami, barvami a štětci, jindy s keramickou hlínou či papírovou kaší.

Pracuji ve svém ateliéru Alfa (Slovinská 14, Praha 10).  Konzultace arteterapie a artepsychoterapie jsou individuální, kromě nich nabízím skupinové programy a semináře. Samostatně stojí program Hra malováním, viz web ateliéru.

Paletový stolek v Alfa ateliéru

Paletový stolek v Alfa ateliéru

Pohled do Alfa ateliéru - ke dveřím.

Pohled do Alfa ateliéru – ke dveřím.