psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Ceník:

Psychologické a psychoterapeutické poradenství – 800 Kč/hodina

Consultations en francais, consultation in English – 1200Kč/hour
Arteterapeutické sezení – 800 Kč /hodina
Lektorská činnost – cena dohodou

Je možné sjednat slevu pro klienty v nouzi. Poskytuji také slevu pro studenty z programu Umělec netrpí. Sjednané telefonické konzultace svým klientům neúčtuji. Za večerní (po 18:00 hodině) a víkendové konzultace si účtuji příplatek 30%.

Je možné také sjednání online konzultace. Pracuji na Skype nebo Whatsapp. Podmínky jsou stejné, je potřeba domluvit čas a termín konzultace.

 

Podmínky:

Konzultace trvá 50 minut a je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.
Pokud se nemůžete dostavit na domluvenou konzultaci, je nutné se omluvit minimálně 24 hodin předem e-mailem či sms. Pokud se nedostavíte na konzultaci, platíte 100% stornopoplatek, tj. jako by jste konzultaci absolvovali. Storno individuálně posuzuji, je možné sjednat výjimku z tohoto pravidla.

Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Pokud je to pro vás důležité, můžeme pracovat anonymně. Pro objednání nepotřebujete doporučení lékaře ani školy.

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb. Pracuji na základě živnostenského oprávnění na vázanou živnost psychologického poradenství – IČ 67406335.

 

Jak se objednat:

  1. Telefonicky či e-mailem si domluvíme termín prvního sekání. Při kontaktu přes mobil pošlete raději sms, během konzultací telefony nezvedám. Ozvu se vám zpátky.
  2. První setkání slouží především k orientaci v problému, společnému mapování možných témat a podoby spolupráce. Rozhodneme se, zda a jakou formou budeme pokračovat nebo zda je na místě předat kontakty na jiného odborníka či jiné pracoviště.
  3. Dále si domluvíme frekvenci konzultací a platební podmínky.