psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Jsem psycholožka,  psychoterapeutka a arteterapeutka.

Pracuji s jednotlivci i skupinami na osobním rozvoji a duševní pohodě. Provázím klienty od zmapování jejich situace přes náhled na ni až k novým výhledům a snům. Pracuji také s relaxačními a kreativními technikami.

Mými klienty jsou lidé s obtížemi psychického rázu,  lidé duševně zdraví, nemocní i tací, kteří se pohybují na pomyslné hraně. Dospělí i dospívající, místní i cizinci.

Nabízím přijetí, podporu, respekt, porozumění a pomoc při hledání řešení.

 

AKTUÁLNĚ:  Bohužel jsem nucena nařízením vlády pracovat pouze online.  Je možné využít Skype či Whatsapp. Jsem připravena také využít venkovního prostředí, jít do parku či do lesa. Termín a formu je potřeba dohodnout sms či emailem.  

 

Nabízím tyto služby:

 • Psychologické poradenství
 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Skupinové psychoterapeutické poradenství
 • Arteterapie, artepsychoterapie
 • Lektorská činnost

 

Klientům nabízím pomoc v těchto oblastech:

 • obtíže s emocemi
 • psychohygiena, (ne)umění relaxovat
 • neurotické stavy: úzkosti, deprese, panika, obtěžující myšlenky, nutkavé aktivity, specifické fobie
 • poruchy pozornosti, ADHD u dětí i dospělých, orientační diagnostika
 • náročná situace v rodině či v práci
 • orientaci v rovinách duševní zdraví  vs. duševní nemoc
 • osobní růst: sebevědomí, sebepřijetí
 • work-life balance – vyvážení osobního a pracovního života
 • problémy s výchovou dětí, děti s výchovnými obtížemi