psychologické poradenství
psychoterapie
arteterapie

Pracuji s jednotlivci i skupinami na osobním rozvoji a duševní pohodě, od psychoterapie po lektorskou činnost. Provázím klienty od zmapování jejich situace přes náhled na ni až k novým výhledům a snům. Pracuji s relaxačními, zážitkovými a kreativními technikami.

Mými klienty jsou lidé s potížemi neurotického rázu, s problémy ve vztazích, komunikaci,  rodině i práci.  Lidé duševně zdraví, nemocní i tací, kteří se pohybují na pomyslné hraně.

Nabízím přijetí, podporu, respekt, porozumění a pomoc při hledání řešení.

 

 Pracuji s dětmi i s dospělými. Spolupracuji s psychiatrem a klinickou psycholožkou.

 

Nabízím tyto služby:

 • Psychologické poradenství
 • Individuální psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Arteterapie
 • Lektorská činnost

 

Klientům nabízím pomoc v těchto oblastech:

 • orientaci v rovinách duševní zdraví  vs. duševní nemoc (např. jak jednat s nemocným, na koho se obrátit, systém psycho-sociální péče…)
 • neurotické stavy: úzkosti, deprese, panika, obtěžující myšlenky, nutkavé aktivity, specifické fobie
 • poruchy pozornosti (ADD, ADHD) u dětí i dospělých
 • psychohygiena, (ne)umění relaxovat
 • psychosomatické potíže: bolesti hlavy, poruchy spánku aj.
 • krize rodinná, vztahová, osobní, pracovní
 • osobní růst: sebevědomí, sebepřijetí, rozetnutí bludného kruhu
 • osobní a profesní růst – nejistoty a obavy, motivace, sebeurčení, hledání smyslu a „pravého“ já
 • work-life balance – vyvážení osobního a pracovního života
 • problémy s výchovou dětí, děti s výchovnými obtížemi

 

Praxi provozuji v Praze.

 

dobry-psycholog-linkpng