psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

PhDr. Andrea Hlubučková

 

Devadesátá léta jsem strávila studiem bohemistiky a poté psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Fascinovalo mě umění, příběhy v knihách, filmech, mýtech, ale také v lidech kolem mě. Následovalo cestování a práce v médiích. Věnovala jsem se psychologickému poradenství, lektorování zážitkových a vzdělávacích programů pro firemní klientelu včetně outdoor trainingu. Později jsem se orientovala na problematiku kreativity a duševního zdraví.

Čas od času učím a lektoruji, příležitostně publikuji poradenské či populárně vědecké články, nejčastěji na internetu (www.psychologie.cz, idnes.cz). V posledních letech jsem pracovala jako psychoterapeut, arteterapeut, psycholog a krizový intervent v terapeutickém centru pro klienty s duševním onemocněním.

V soukromé praxi se věnuji psychologickému poradenství, psychoterapii a arteterapii. Samozřejmostí je u mne diskrétnost, individuální přístup, empatie, profesionalita a respekt.

Kromě práce věnuji svůj čas rodině, poněkud divoké zahradě, cestám i daleko, literatuře a filmům.

 

Odborné vzdělání

  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – psychologie (1995-2000), bohemistika (1992 – 1998)
  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – psychoterapeutický výcvik v komunitní dynamicky orientované psychoterapii (2003 – 2007) – komplexní výcvik akreditován Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP
  • specializované vzdělání:  Mindfulness (H. Honzík, 2018),  Výcvik v  Jeu de peindre Arno Sterna (M. Weissgerber, 2019), Všímavost z pohledu Arte+Drama terapie (B. Albrich, V. Dočkal 2015) , Arteterapie, muzikoterapie a biblioterapie v práci s klientem – akreditovaný vzdělávací program (2014), Dlouhodobá skupina práce se sny (Jana Heffernanová 1999), Arteterapie (J. Jebavá), Sebepoznání prostřednictvím výtvarných technik (Kamila Ženatá 2000) aj.
  • Krizová intervence – akreditovaný vzdělávací program (Ludvík Běťák 2013)
  • Řada dalších kurzů, např. Recovery – zotavení z duševního onemocnění (2013), ZdrSem, Základní kurz aromaterapie, Autogenní trénink a další relaxační techniky (2014), Práce s dětskou a adolescentní skupinou (2014), ADHD od dětství do dospělosti (2018), seminář Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi (2020) …

 

Profesní činnost

  • 2015 – dosud – psychologické a psychoterapeutické poradenství, artepsychoterapie – soukromá praxe, vedení arteterapeutického Ateliéru Alfa
  • 2012 – 2017 – Terapeutické centrum Modré dveře www.modredvere.cz – pozice: psycholog, psychoterapeut, krizový intervent (psychologická a poradenská pomoc klientům centra – osobám s duševním onemocněním nebo bez diagnózy); krizová intervence; vedení programů – např. relaxace, arteterapie aj.; individuální psychoterapie; vedení psychoterapeutické skupiny pro klienty s neurotickými obtížemi, skupiny pro ženy; psychodiagnostika; trénink kognitivních funkcí
  • 2010 – dosud – Magion Praha s.r.o. – www.imagion.cz – kreativní prostor pro vzdělávání a rozvoj.  Jednatelka, lektorská činnost – zakázkové programy, vzdělávací kurzy, přednášky a workshopy, pořádání Festivalu lektorů Magion Desítka
  • 2008 – dosud – Vysoká škola Cevro Institut – výuka volitelného předmětu Aplikovaná psychologie
  • 1998 – 2010 – psychodiagnostika, lektorská činnost, práce se skupinovou dynamikou – vzdělávací agentury Adventura Teambuilding, Agentura Spektrum, Expertis, Inspira aj.

 

Členství v odborných organizacích
Členka České arteterapeutické asociace (rozvíjí a kultivuje arteterapii na úrovni evropské, místopředsedkyně výboru) České asociace pro psychoterapii . Ctím jejich etické kodexy.
Pracuji pod supervizí.