PhDr. Andrea Hlubučková

Devadesátá léta jsem strávila studiem bohemistiky a poté psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Fascinovalo mě umění, příběhy v knihách, filmech, mýtech, ale také v lidech kolem mě. Následovalo cestování a práce v médiích. Věnovala jsem se psychologickému poradenství, lektorování zážitkových a vzdělávacích programů pro firemní klientelu. Později jsem se orientovala na problematiku kreativity a duševního zdraví.

Dnes vedu soukromou praxi psychologického poradenství a psychoterapie a arteterapeutický ateliér Alfa. Samozřejmostí je u mne diskrétnost, individuální přístup, empatie, profesionalita a respekt.

Učím na univerzitě psychologické předměty a podílím se na péči o wellbeing studentů. Čas od času lektoruji, příležitostně publikuji poradenské či populárně vědecké články.

Kromě práce věnuji svůj čas rodině, poněkud divoké zahradě, cestám i daleko, literatuře a filmům.

Odborné vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – psychologie (1995-2000), bohemistika (1992 – 1998)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – psychoterapeutický výcvik v komunitní dynamicky orientované psychoterapii (2003 – 2007) – komplexní výcvik akreditován Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP
 • specializované vzdělání:  Mindfulness (H. Honzík, I. stupeň 2018, III. stupeň 2022),  Výcvik v  Jeu de peindre Arno Sterna (M. Weissgerber, 2019), Všímavost z pohledu Arte+Drama terapie (B. Albrich, V. Dočkal 2015) , Arteterapie, muzikoterapie a biblioterapie v práci s klientem – akreditovaný vzdělávací program (2014), Dlouhodobá skupina práce se sny (Jana Heffernanová 1999), Arteterapie (JJ. Jebavá), Sebepoznání prostřednictvím výtvarných technik (Kamila Ženatá 2000) aj.
 • Krizová intervence – akreditovaný vzdělávací program (L. Běťák 2013)
 • Řada dalších kurzů, např. Recovery – zotavení z duševního onemocnění (2013), ZdrSem, Základní kurz aromaterapie, Autogenní trénink a další relaxační techniky (2014), Práce s dětskou a adolescentní skupinou (2014), ADHD od dětství do dospělosti (2018), seminář Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi (2020) …

Profesní činnost

 • 2015 – dosud – psychologické a psychoterapeutické poradenství, artepsychoterapie – soukromá praxe, vedení arteterapeutického Ateliéru Alfa
 • 2020 – dosud – Institut poradenství a vzdělávání České zemědělské univerzity ww.ivp.czu.cz – výuka psychologických předmětů, poradenství pro studenty
 • 2020 – během koronakrize – dobrovolnicky zapojena do projektu „dělámcomůžu“ a krizové linky psychopomoci „Anténa“
 • 2012 – 2017 – Terapeutické centrum Modré dveře www.modredvere.cz – pozice: psycholog, psychoterapeut, krizový intervent (psychologická a poradenská pomoc klientům centra – osobám s duševním onemocněním nebo bez diagnózy); krizová intervence; vedení programů – např. relaxace, arteterapie aj.; individuální psychoterapie; vedení psychoterapeutické skupiny pro klienty s neurotickými obtížemi, skupiny pro ženy; psychodiagnostika; trénink kognitivních funkcí
 • 2010 – 2015 – Magion Praha s.r.o. – www.imagion.cz – kreativní prostor pro vzdělávání a rozvoj.  Jednatelka, lektorská činnost – zakázkové programy, vzdělávací kurzy, přednášky a workshopy, pořádání Festivalu lektorů Magion Desítka
 • 2008 – 2020 – Vysoká škola Cevro Institut – výuka volitelného předmětu Aplikovaná psychologie
 • 1998 – 2010 – psychodiagnostika, lektorská činnost, práce se skupinovou dynamikou – vzdělávací agentury Adventura Teambuilding, Agentura Spektrum, Expertis, Inspira aj.

Členství v odborných organizacích