Ceník:

  • Psychologické a psychoterapeutické poradenství – 1000 Kč/hodina
  • Consultations en francais – 1500Kč/heure
  • Arteterapeutické sezení – 1000 Kč /hodina, 1800Kč /dvojhodina
  • Lektorská činnost – cena dohodou

Je možné sjednat slevu pro klienty v nouzi a studenty. Sjednané telefonické konzultace svým klientům neúčtuji. Za večerní (po 18:00 hodině) a víkendové konzultace si účtuji příplatek 30%. Díl konzultací poskytuji zdarma v rámci práce „per bono“ (např. aktuálně pro uprchlíky).

Je možné také sjednání online konzultace (Skype, Whatsapp). Podmínky jsou stejné, je potřeba domluvit čas a termín konzultace (bez příplatků).

V rámci programu Všeobecné zdravotní pojišťovny bude možné čerpat příspěvek na sezení. Informujte se emailem či u VZP.

Podmínky:

Konzultace trvá 50 minut a je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.
Pokud se nemůžete dostavit na domluvenou konzultaci, je nutné se omluvit minimálně 48 hodin předem e-mailem či sms. Pokud se nedostavíte na konzultaci, platíte 100% stornopoplatek, tj. jako by jste konzultaci absolvovali. Storno individuálně posuzuji, je možné sjednat výjimku z tohoto pravidla.

Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Pokud je to pro vás důležité, můžeme pracovat anonymně. Pro objednání nepotřebujete doporučení lékaře ani školy.

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb. Pracuji na základě živnostenského oprávnění na vázanou živnost psychologického poradenství – IČ 67406335.

Jak se objednat:

  1. Telefonicky či e-mailem si domluvíme termín prvního sekání. Při kontaktu přes mobil pošlete raději sms, během konzultací telefony nezvedám. Ozvu se vám zpátky.
  2. První setkání slouží především k orientaci v problému, společnému mapování možných témat a podoby spolupráce. Rozhodneme se, zda a jakou formou budeme pokračovat nebo zda je na místě předat kontakty na jiného odborníka či jiné pracoviště.
  3. Dále si domluvíme frekvenci konzultací a platební podmínky.
  4. Jdete poprvé? Gratuluji k rozhodnutí. Postupně si vše vysvětlíme, není čeho se obávat.