psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Psychologické služby

 

Zdraví máme nejen tělesné, ale i duševní. Poznáme  to až ve chvíli, kdy začne selhávat, protože je třeba soustavně pečovat nejen o tělo, ale i o duši. Včasné psychologické poradenství může zabránit rozvoji větších obtíží či rovnou předejít onemocnění či dalšímu selhání.

Pracuji s tematikou:

  • neurotické obtíže – úzkosti, deprese, poruchy emocionality (vztek, žárlivost aj.), únava atd.
  • poruchy kognitivních funkcí a jejich náprava – paměť, pozornost, plánování atd.
  • ADHD – dospělí  i děti cca 7+
  • stres management  – práce s napětím, nácvik relaxačních metod (autgenní trénink, meditace všímavosti)
  • sebepřijetí, sebepoznání, životní balanc
  • prevence selhání, „zhroucení“
  • vztahy a rodina – parterské, rodiče x dítě
  • výchova dětí – děti se specifickými potřebami, výchovnými obtížemi

 

Psychoterapeutické konzultace

Jde o jedinečnou formu setkávání člověka-klienta s člověkem-terapeutem, při kterém se zaměřují na podporu a pomoc pro klienta.  Při oboustrannné spolupráci dochází u klienta k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a společnosti. Terapeutický je především jejich jedinečný a vzájemný vztah. Konzultace slouží jako hledání možností, jak být sám sebou a zároveň s druhými.

Absolvovala jsem výcvik v psychodynamickém přístupu SUR. Setkávání napomáhá ke zlepšení emočních, osobních a vztahových obtíží a je také vhodným nástrojem práce s mnoha duševními obtížemi (např. úzkosti, deprese, jiné afektivní a neurotické poruchy, psychosomatické potíže, poruchy osobnosti). U klientů nevylučuji paralelní možnost farmakoterapie. Cílem konzultací je změna a tím pádem zmírnění nebo vymizení obtíží.

Jde především o rozhovor, naslouchání, edukaci (přinášení informací a vysvětlování), společné hledání řešení, popř. zkoušení jiných způsobů zvládání situací až po nácvik zvládání konkrétních situací. Jsem také velmi pozorná k nevědomým jevům, jak jsou sny,  představy či tvorba klienta. Při práci s dětmi využívám herní prvky, arteterapeutické techniky a příběhy. Ráda pracuji s terapeutickým pískovištěm.

Někdy jde o krátkodobou spolupráci, podpůrnou, například pro překlenutí náročnějšího období, jindy je dlouhodobá a hlubinná. Toto si objasňujeme během prvních cca tří setkání, kdy tvoříme kontrakt.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a profesionalita a dodržování etických kodexů (viz O mně). Pracuji pod supervizí a stále se věnuji dalšímu vzdělávání v oboru.

Moje konzultační místnost