Kreativní techniky jsou fascinující. Pracujeme rukama s výtvarným materiálem, do práce se promítá náš vnitřní život, jeho dynamika, kterou je možné spatřit, porozumět jí, rozvinout či přijmout. Práce s barvami, tahy tužky či tuše, keramickou hlínou, obrázky a dalším materiálem rozvíjí tvůrčí potenciál člověka, rozvazuje jazyk a otevírá srdce.

Tvůrčí projev je pro člověka přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, je to způsob sebepoznávání. S tímto přirozeným projevem člověka zacházím tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost nehrají roli, tím důležitým se stává tvůrčí proces. Zaměřuji se spíše na proces tvorby než na interpretaci díla.

Pracuji s nejrůznějším výtvarným materiálem, nejčastěji s pastely, pastelkami, barvami a štětci.

Pracuji ve svém ateliéru Alfa – Holandská 19, Praha 10. 

Konzultace artepsychoterapie jsou individuální, kromě nich občas nabízím skupinové programy a semináře – viz web ateliéru.

Paletový stolek v Alfa ateliéru
Paletový stolek v Alfa ateliéru.
Pohled do Alfa ateliéru – před setkáním větší skupiny.