psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Lektorská činnost

 

Nabízím lektorování psychologických témat. Vedla jsem programy v neziskovém sektoru, ve firmách a na středních a vysokých školách.  Pracuji s technikami ze zážitkové pedagogiky. Každý program připravuji zvlášť na základě zakázky. Mám zkušenosti především s touto tematikou:

 • relaxační techniky
 • stres management
 • efektivní komunikace
 • duševní zdraví  a prevence relapsu
 • týmová spolupráce
 • vedení a řízení lidí, management
 • trénink paměti, pozornosti a dalších kognitivních funkcí

 

__________________________________

Workshopy

 

Vybírám z realizovaných arte workshopů a zakázkových programů:

 • Ebru – malování na hladině vody, 2018
 • Živly v nás – tvůrčí dílna – Co vás nabíjí? Z čeho čerpáte energii? Práce s energií a čtyřmi živly prostřednictvím tvorby keramické mozaiky – listopad 2011, workshop na konferenci Magion Desítka
 • Stromořadí – výtvarná dílna zaměřená na téma „Já – jedinec a skupina, já ve skupině“. Práce s keramickou hlínou – podzim 2012, workshop na konferenci
 • Elixír – studijní dílna umění a psychologie – série kurzů sebepoznání a výtvarných technik. Osm podvečerů, kdy pracujete rukama, hlavou i srdcem. Porozumění sobě i orientace v oblasti psychologie osobnosti s využitím široké škály výtvarných technik. – podzim 2013
 • Strom života – celodenní workshop. Tvorba mandaly z přírodních materiálů, malba na téma obrazu G. Klimta Strom života. Land art – oblékání živého stromu. Smíšená skupina klientů s duševním onemocněním a mentálním hendikepem. – léto 2014, Terapeutické centrum