Nabízím lektorování psychologických témat. Vedla jsem programy v neziskovém sektoru, ve firmách a na školách.  Učím na vysoké škole. Pracuji s technikami ze zážitkové pedagogiky. Každý program připravuji zvlášť na základě zakázky.

Prezentace, přednášky a workshopy:

 • Digitalisation, well being and mental health (aktivní příspěvek na konferenci Eye on TAMK, International Week) – 4. 4. 2022,  Tampere University for Applied Sciences, Tampere, Finsko
 • Mental well being for teachers (aktivní příspěvek k programu vzdělávání tamních učitelů), březen 2022, Taschkent State Technical University, Taškent, plus Vocational Agricultultural School, Namangan, Uzbekistán
 • přednáška „Lze měnit své návyky z psychologického pohledu?“ – konference Svět hygieny kolem nás – březen 2018 – Olomouc

Workshopy a zakázkové programy:

Lektorovala jsem v minulých letech pro tyto společnosti:

 • IQ Event,  Inspira s.r.o., Magion Praha s.r.o., Adventura Teambuilding, Agentura Spektrum aj.

Vybírám z realizovaných arte workshopů:

 • Arte-dopoledne – 1-3/2020 – skupinová arteterapie pro žáky soukromé školy Mauglí
 • Seznámení s arteterapií – 2018 – workshop – Klinika adiktologie, VFN
 • Setkání s arteterapií – 2018 – jednodenní program – Život 90
 • Ebru – malování na hladině vody – firemní program – 2018 – Inspira s.r.o.
 • Živly v nás – tvůrčí dílna – Práce s energií a čtyřmi živly prostřednictvím tvorby keramické mozaiky – 2011, workshop na konferenci Magion Desítka
 • Stromořadí – výtvarná dílna zaměřená na téma „Já – jedinec a skupina, já ve skupině“. Práce s keramickou hlínou –  2012, workshop na konferenci
 • Elixír – studijní dílna umění a psychologie – série osmi kurzů sebepoznání a výtvarných technik – podzim 2013
 • Strom života – celodenní workshop, kombinované techniky a land art – léto 2014, Terapeutické centrum