psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Lektorská činnost

 

Nabízím lektorování psychologických témat. Vedla jsem programy v neziskovém sektoru, ve firmách a na školách.  Učím na soukromé vysoké škole. Pracuji s technikami ze zážitkové pedagogiky. Každý program připravuji zvlášť na základě zakázky.

 

__________________________________

Workshopy a zakázkové programy:

 

Lektorovala jsem v minulých letech pro tyto společnosti:

  • IQ Event,  Inspira s.r.o., Magion Praha s.r.o., Adventura Teambuilding, Agentura Spektrum aj.

 

Vybírám z realizovaných arte workshopů:

  • Arte-dopoledne – 1-3/2020 – skupinová arteterapie pro žáky soukromé školy Mauglí
  • Seznámení s arteterapií – 2018 – workshop – Klinika adiktologie, VFN
  • Setkání s arteterapií – 2018 – jednodenní program – Život 90
  • Ebru – malování na hladině vody – 2018 – Inspira s.r.o.
  • Živly v nás – tvůrčí dílna – Práce s energií a čtyřmi živly prostřednictvím tvorby keramické mozaiky – 2011, workshop na konferenci Magion Desítka
  • Stromořadí – výtvarná dílna zaměřená na téma „Já – jedinec a skupina, já ve skupině“. Práce s keramickou hlínou –  2012, workshop na konferenci
  • Elixír – studijní dílna umění a psychologie – série osmi kurzů sebepoznání a výtvarných technik – podzim 2013
  • Strom života – celodenní workshop, kombinované techniky a land art – léto 2014, Terapeutické centrum