psychologické služby
lektorská činnost         arteterapie

Lektorská činnost

 

Nabízím lektorování psychologických témat. Vedla jsem programy v neziskovém sektoru, ve firmách a na školách.  Učím na soukromé vysoké škole. Pracuji s technikami ze zážitkové pedagogiky. Každý program připravuji zvlášť na základě zakázky. Mám zkušenosti především s touto tematikou:

 • relaxační techniky
 • stres management
 • efektivní komunikace
 • duševní zdraví  a prevence relapsu
 • týmová spolupráce
 • vedení a řízení lidí, management
 • trénink paměti, pozornosti a dalších kognitivních funkcí

 

__________________________________

Workshopy a zakázkové programy:

 

Lektorovala jsem v minulých letech pro tyto společnosti:

 • IQ Event,  Inspira s.r.o., Magion Praha s.r.o., Adventura Teambuilding, Agentura Spektrum aj.

 

Vybírám z realizovaných arte workshopů:

 • Seznámení s arteterapií – 2018 – Klinika adiktologie, VFN
 • Setkání s arteterapií – 2018 – Život 90
 • Ebru – malování na hladině vody – 2018 – Inspira s.r.o.
 • Živly v nás – tvůrčí dílna – Práce s energií a čtyřmi živly prostřednictvím tvorby keramické mozaiky – 2011, workshop na konferenci Magion Desítka
 • Stromořadí – výtvarná dílna zaměřená na téma „Já – jedinec a skupina, já ve skupině“. Práce s keramickou hlínou –  2012, workshop na konferenci
 • Elixír – studijní dílna umění a psychologie – série osmi kurzů sebepoznání a výtvarných technik – podzim 2013
 • Strom života – celodenní workshop, kombinované techniky a land art – léto 2014, Terapeutické centrum